Gralsvejen og kristus-bevidsthed

For mig har ord som Gralen og kristus-bevidsthed ikke noget med religion at gøre. De er universelle begreber, som opsummerer essensen ved udviklingsvejen på Jorden:

Når vi langsomt, ofte efter mange liv, begynder at huske vores sande identitet og har været igennem vores personlige healingsprocesser, kan vi bevidst begynde at stråle vores lys og dele ud af vores unikke gaver og talenter.

Vi kom her for at tænde lys i mørket, og vi kom for at hjælpe med til fødslen af højere bevidsthed og næstekærlighed her på Jorden.

Derfor er vores fornemmeste opgave at fjerne de begrænsninger, som hindrer os i at stå fuldt i vores lys og turde være den, vi er. Mange af os er del af de bølger af sjæle, som kom til Jorden fra andre stjerner, planeter, eller fra engle-riget for at hjælpe og støtte opstigningsprocessen, samt for at udvikle os selv til dybere niveauer af næstekærlighed, visdom og kraft.

Den Hellige Gral er den bevidsthed, som vækkes i os, efterhånden som vores maskuline pol kommer i balance med vores feminine pol, og når hjertet kommer i balance med hovedet. Kærlighed OG intelligens forenet. Det er også denne balance i os, som Martinus' analyser peger på.

Det er på dette stadie i vores udvikling, at vi begynder at udleve vores lys og sjælskvaliteter på Jorden.

Gralen er i virkeligheden den fysiske krop og vores DNA, som bliver guddommeliggjort efterhånden som vi bliver i stand til at udleve mere af vores sjælslys. DVS, at når vi lever vores potentiale for Lys og Kærlighed, er VI den Hellige Gral; den perfekte forening mellem krop og sjæl, stof og ånd.

Udvikling af kristus-bevidsthed handler om præcis det samme: at kunne bære og udtrykke ubetinget kærlighed igennem en fysisk krop.

Det er det formål, som alle mestrene har peget på og ført os frem imod siden især Lemurien og Atlantis. Dengang plantede vi blot spor af lys, men nu er tiden endelig moden til en global opvågning til denne højere bevidsthed. Det er i sandhed spændende tider, vi lever i.

Mange af mestrene viser os denne balance, når de sammen ankrer Kristus-lyset helt ind på det fysiske plan. Fx har vi Isis og Osiris, Frans og Clara, Sananda (Jesus) og Solara, Arthur og Guinevere. De skulle alle vise os, hvordan man lever næstekærligt og udlever sit lys igennem en fysisk krop, samtidig med at de repræsenter balancen mellem det guddommelige maskuline og feminine, som skal finde sted i hver enkelt af os i form af det indre bryllup. På den måde åbner de porten for at resten af menneskeheden kan begynde at vække den indre kristus-bevidsthed; vores indre lys og egen direkte gudsforbindelse.

~Mette Holland

Del siden