JORDENS TRANSFORMATION - LYSET ER STÆRKEST

For tiden står vi i overgangen mellem en 3d og en 5d verden. De er diamentrale modsætninger. Den ene frygt og kontrol baseret, den anden bygger på tillid, ligeværdighed og næstekærlighed.

Nogle sjæle er inkarneret for at bringe det nye ind. Indstrømmende lys og bevidsthed får det gamle til at smuldre. Og det skaber den kaos, vi fornemmer i verden lige nu. Repræsentanter for det gamle paradigme frygter overgangen og holder fast (dødskramper) samt forsøger at skabe yderligere krig, ulighed og frygtbevidsthed (ofte via medierne).

Det fornemmes især i finansverden, i medicinalindustrien, i landbruget, politik, 5G debatten, coronavirus, mm.

Som lysarbejdere skal vi huske, hvor langt lys og kærlighedsvibrationer rækker ud i Jordens felt. De gør en reel forskel. Det er sagt, at blot een positiv tanke kan neutralisere tusindvis af negative tanker - fordi frekvensen er højere!

Derfor er vores fokus MEGET vigtigt. Hvad ØNSKER vi, hvad VIL vi?

Når disse ønsker er i overensstemmelse med Planen for Jorden, aka Guds højere Vilje, har vi hele lysets og kærlighedens hær bag os!

Lyset har vundet! Og vi er tæt på realiseringen af den nye gyldne tidsalder. Vi er igang med at rette op på den skæve aksehældning, som Jorden og menneskeheden ligger under. Martinus forklarede, at for at rette denne aksehældning, skal mennesker lære at tænke 100% logisk og næstekærligt, dvs udleve kristus-bevidstheden på Jorden.

På den måde vendes menneskenes store skaberkraft til at bruges i kærlighedens navn og være til glæde og gavn for helheden!

Uden at være specialist på området, synes jeg, det er interessant at vi allerede har hvad der skal til for at sikre en Smooth overgang til det nye. Et lysgrid ligger klart til at skabe et sundt 'internet' og der findes en udskældt plante, som tilsyneladende kan løse de udfordringer, der findes ifht forurening og helse...

Derudover sørger specialiserede fraktioner af stjernefolket for at neutraliserede atomsprænghoveder, chem trails og andre skadelige vibrationer. Ligesom stjernefolket arbejder på at inspirere modtagelige sjæle i industrien, videnskaben og landbruget til at benytte sundere metoder.
Ikke mindst kommer de nye stjernesjæle, forberedt direkte på Ashtars moderskib, ind med nye idéer til alles bedste 

Som Martinus sagde, så har Jorden ingen dødskarma og hun HAR valgt sin kurs op i lyset. Jordkloden har styr på sine mikrovæsner (os!)... Martinus bekræftede ligeledes, at der vil komme ny teknologi til, som vil gøre alle forurenede metoder overflødige...

Det er interessant, at Martinus fortæller os, at det helt og holdent er JORDEN SELV, der er ansvarlig for sin opstigning. Alle de ting og begivenheder på Jorden - hvad enten det er krig og undertrykkelse, eller et kosmisk glimt som fx det Gyldne Atlantis udgjorde - så er det reguleret fra Jordklodevæsnet selv.

At nogle tror, at det er Jesus, Buddha, eller de opstegne mestre, der "frelser" Jorden, er iflg Martinus dybt ulogisk. Ja, de er højt udviklede væsner sendt for at bringe et kærlighedsbudskab, som kan forstås og opfattes af mennesker.

Det ironiske er blot, at Jorden - ligesom os alle - indeholder både lys og mørke. Dvs at verdens diktatorer ligesom vel som Jesus og Buddha var fuldt ud støttet af Jordens egen bevidsthed! Hitler var støttet af Jordens mørke, og Jesus af Jordens lys...

De handlede begge på en impuls fra Jorden...

Så er det godt, vi kan læne os ind i forståelsens af nødvendigheden af lys/mørke kontrasten - for at liv overhovedet kan eksistere og opleves...

...At vi er nødt til at spise af kundskabens træ, viden om godt og ondt, for at avancere til næste trin på udviklingsstigen...

...alle skal igennem de stadier... og ligegyldigt om vi står i indviklingens mørkeste mørke, eller udviklingens lyseste lys, er vi lige værdige og lige elsket og lige indeholdt i og favnet af Gud.

Jordkloden er altså et langt større væsen end noget menneske - vi er blot celler i hendes legeme. Det er ikke os jordmennesker, der bestemmer hendes skæbne. DEN er hun selv ansvarlig for. Ligesom vi ene er ansvarlig for vores.

Nu er vi så heldige, at Jordklodevæsnet længes efter Lys, Fred, Frihed, Sandhed og Kærlighed. Ligesom mange af Jordens mennesker gør.

Dette har sat en acceleret udvikling i gang på Jorden, og derfor er der mange lysceller/antenner inkarneret for at støtte processen og for at opfange og agere på de indstrømmende impulser.

Alle de impulser og kosmiske indstrømninger, der kommer til os i denne tid skyldes Jordklodevæsnets TANKER. Tanker som hun udveksler med højere udviklede planeter og stjerner. Hun er et levende og bevidst væsen, der er i dyb kommunikation med bl.a. Solen, Centralsolen og stjerner som Sirius, Orion, Arcturus og Plejaderne. Dette muliggør, at mange lyse og bevidste sjæle nu kaldes og inkarnerer på Jorden.

De magnetiske solstorme på Solen er en respons på Jordens kald. Disse solstorme sender os heftige lysbølger (måles via Shuman resonansen), der er med til at opdatere og opgradere os til den nye tidsalder.

Samtidig får sådanne lysbølger det gamle paradigme til at falde fra hinanden. Alt, der ikke er baseret på næstekærlighed og frihed, må transformere sig eller finde en anden planet at inkarnere på. Det er dødskramperne, som vi også ser i denne tid, og de er tegn på, at Jorden, ligesom os, er i gang med en dyb udrensning af sit indre mørke.

Som lysarbejdere er vi de stabile lyssøjler og fyrtårne, der ankrer det nye, og som kan vise andre, at der er intet at frygte. At der er mening bag det tilsyneladende kaos...

~ Mette Holland

Del siden