Den indre gral og lysarbejderne

Jeg tror, der er sket mere på de indre planer den sidste måned, end vi endnu er klar over (under corona-krisen i marts-april 2020).

I teosofien fortælles der, at millioner af menneskehedens sjæle står foran den 1. indvielse - den begyndende indre vej til at bære kristuslyset og udvikle en indre gral af kærlighed-visdom og viljeskraft. Dette skal ske fordi vi befinder os på en planet, hvor det er muligt at udvikle en dyb form for kærlighed og medfølelse, kaldet kristusbevidsthed.

Mange fødselshjælpere er omkring Jorden for at hjælpe den store fødsel på vej. Dette er en proces, der forløber over de næste par tusinde år..... hvor tiltagende lys og kærlighed vil strømme til Jorden og fuldt ud guddommeliggøre Jorden og dens beboere.

Det er en længere proces....MEN lige nu står vi midt i den måske vigtigste del - selve overgangen fra det gamle paradigme til det nye.

Magtstrukturerne skal falde, og en hjerternes tidsalder skal til at begynde. Det giver unægteligt lidt uro. Jeg fornemmer, der foregår mange forhandlinger og omfordelinger i de indre råd for tiden. Især de sidste måneder. Noget rykker for alvor, og jeg tror på, at der er en højere mening med, at verden fysisk blev lukket ned for en stund.

Mange lysarbejdere har også oplevet træthed eller fysisk/psykisk ubehag under krisen. Som om vi er mange, der har hjulpet til på de indre planer ifht den renselse af frygt og slør, der skulle ske, før indvielserne kunne finde sted - i de sjæle, som var klar.

Lysarbejdere kommer ofte fra civilisationer og verdener andre steder i universet, hvor de har udviklet en bevidsthed, evner og indvielsesgrad, som kan hjælpe denne overgang på vej.

Enten igennem indre energi-lys-arbejde, eller igennem konkrete praktiske tiltag i skabelsen af et samfund bygget på næstekærlige principper.

Som en slags fyrtårne kan mange lyarbejdere vibrere nogle frekvenser og koder ind i Jordens felt, der hjælper med at inspirere, løfte eller forvandle.

Men først må de sænkes ned i Jordens tyngde og mange slør - og gennem mange liv arbejde på at heale og frigøre sig selv. Så de husker hvem de er - og hvorfor de er her. Samtidig får de selv mulighed for at udvikle sig yderligere gennem de jordiske inkarnationer.

Selvom de deler et ønske om at hjælpe Jorden, er der stor forskel på lysarbejdere, fx:

- hvor de kommer fra i universet
- sjælsalder og hjertecenterets udvikling
- indre struktur (fra stjernerne eller deva/engleriget - eller begge!)
- hvilke evner de har udviklet i tidligere liv og dimensioner
- hvilke opgaver og ansvar (udfra indvielsesgrad) de kan varetage
- hvilke stråler (gudkvaliteter) de er påvirket af og arbejder under

Nogle lysarbejdere tager mere af Jordens kollektive tyngde på sig - fordi de formår at bære det og forvandle det. Lidt efter lidt. Men det er en tung opgave - og disse sjæle mærker ofte en stor (uforklarlig) træthed - fordi deres energi bruges mere på de indre planer, end i den ydre fysiske virkelighed.

De er ofte mere stille og har en indre ydmyghed over livet og det energetiske lysarbejde. Jo højere indvielsesgrad, jo større ansvar bærer vi for helhedens ve og vel.

Det er i den sammenhæng, man kan sige, at det sjældent er dem, der råber højst, der bærer mest. Det kræver en veludviklet indre gral og hjertecenter at kunne arbejde på den måde. Disse sjæle har ofte sagt ja til at forblive på Jorden, indtil den bliver en hellig planet.

Andre lysarbejdere har større frihed til at komme og gå, som de vil. De bidrager med deres lys, glæde, entusiasme, mange initiativer og kompetencer, men har ikke nødvendigvis kapacitet til (eller ønske om) at forvandle Jordens mørke indefra.

Den Indre Gral udvikles over mange mange liv - og mange runder - på forskellige planeter og stjerner. Hver især kan vi bringe de frekvenser og vibrationer igennem, som vores Gral er udviklet til at holde/bære.

Hemmeligheden ved vejen på Jorden er, at det er gennem mørket - gennem smerten - at vi udvikler vores indre Gral til dybere niveauer - til at formidle dybere toner og grader af næstekærlighed og medfølelse.

KH Mette Cathari

Del siden