Det Indre Styre, som guider Jorden og menneskehedens udvikling fremad i lys og bevidsthed, består af mestre og indviede, som selv har gået vejen på Jorden. Derudover er der et væld af engle og lysvæsner, der hjælper på alle de måder, de kan og må.

Den del af forsynet, der arbejder under den Store Plan for Jorden, kaldes det Store hvide Broderskab, eller det spirituelle hierarki for Jorden. Det er et hierarki i ordets sande betydning; guddommeligt styre. Dvs hver har sin plads, sine ansvarsområder og opgaver. Dette styre er baseret på næstekærlighed og fordelt ud fra den enkeltes kompetencer og indvielsesgrad. Jo mere lys, kærlighed, visdom og højere vilje, som man indeholder, jo mere ansvar bliver der givet.

Det spirituelle hierarki har stimuleret udviklingen på Jorden gennem millioner af år. Det højeste formål hermed er at udvikle en bevidsthed af visdom og kærlighed. Det hedder sig, at menneskene på Jorden vil blive kristus-bevidste væsner. Ordet “Kristus” er et universelt begreb, der betyder indviet og beskriver en indre tilstand, der er baseret på ubetinget kærlighed og ligeværdighed mellem alle væsner. Dette er et mål for alle mennesker på Jorden, uanset hvilken religion, tro eller lære, de bekender sig til.

Mestrene står et trin højere på udviklingsstigen end den almene menneskehed og er færdigudviklede indenfor kærlighed og visdom, samt det at stå i sin egen kraft. De har allerede mestret de lektioner og temaer, som menneskeheden på Jorden nu er i gang med, og er derfor kvalificerede til at guide andre frem mod lyset. Vi er alle Guds børn, og alt liv er fuldstændig ligeværdigt - ligegyldigt hvordan det udtrykker sig. Forskellen er blot, hvor udviklet vi er i vores bevidsthed i forhold til at forstå og mærke, at vi ER Guds børn - og at alle levende væsner er lige elskede, værdsatte og værdige.

Mestrene i det store hvide Broderskab har gået blandt os mange gange – og er at betragte som menneskehedens ældre brødre og søstre. De inkarnerer ofte, hvor de kan få en positiv indflydelse på Jordens udvikling. Det være sig som profeter, konger, faraoer og dronninger, rådgivere, statsmænd, shamaner, ypperstepræster og præstinder, videnskabsfolk, musikere og kunstnere, mystikere, guruer og filosoffer. De inkarnerer altid på tidspunkter, hvor menneskehedens bevidsthed er klar til at tage et skridt fremad i udvikling.

~ Mette Holland (uddrag fra min bog om mestrene: Jorden spirituelle hierarki)

Del siden