Strålerne

Udviklingen på Jorden stimuleres ved hjælp af nogle højere kosmiske indstrømninger, som vi kalder stråler. Disse stråler gennemtrænger al skabelse og alt liv i verdensaltet. De repræsenterer forskellige grundenergier og guds-kvaliteter, som tilpasser sig Jordens og menneskehedens udviklingsniveau og har forskellige opgaver at udføre. Alle stråler indeholder stor kærlighed og skal integreres ligeligt, før vi er færdigudviklede på Jorden. 

De to primære stråler er den første og anden stråle, som repræsenterer Fader og Moder-energien. 3. stråle er Barnet: det skabte Univers. Alle andre stråler er understråler af disse 3 stråler. Ifølge teosofien lever vi i et 2. stråle univers, som er aspektet for kærlighed og visdom. Det betyder, at udviklingen af kærlighed og visdom er det, vi alle arbejder på, når vi inkarnerer i dette univers.

Hver stråle indeholder mange facetter. Den mester, som er ansvarlig for den pågældende stråle, kaldes en chohan. Det indebærer, at han eller hun har mestret alle kvaliteter og lektioner på strålen og er ansvarlig for dens distribution på Jorden. De forskellige chohans har hver deres ashram på de indre planer med et team af mestre, indviede og disciple.

Herunder kan du læse lidt om hhv 1, 2, 3, 5 og 7 stråle.

Første stråle (Guds Vilje)

Første stråle er strålen for Guds Vilje, kraft og lederskab. Det er en beskyttende og kraftfuld stråle, der både kan rive det gamle ned, samt starte opbygningen af nye sunde strukturer og levevis.

På denne stråle finder vi mesteren El Morya, samt ærkeenglene Michael og Faith. Strålen er direkte relateret til vores hals-chakra, som handler om at udtrykke vores sandhed, stå i vores lys og turde vise, hvem vi er.

Mestrene på denne stråle støtter os i at være tro mod os selv og kommunikere vores lys og sandhed på en autentisk måde. De hjælper os med at træde ind i vores kraft, så vi tør følge sjælens kald og vejledning.

Dette inkluderer udviklingen af integritet og kunne mærke, hvad der er sandt for os. Det indebærer at kunne sige fri, når vores grænser overskrides. Negative følelser kan være vejvisere til, hvad vi oprigtigt ønsker. De kan bl.a. pege på, hvad der skal sorteres fra i vores liv, for at vi kan sige fuldt JA til os selv.

Når man kigger på mestrenes tidligere liv, har de ofte stået fast på bevarelse af liv, sandhed, kærlighed og frihed - overfor undertrykkende systemer - selvom de risikerede liv og lemmer for det. El Moryas tidligere liv som bl.a. Kong Arthur er et smukt eksempel herpå.

Anden stråle (kærlighed-visdom)

På den anden stråle finder vi de store verdenslærere og filosoffer gennem Jordens historie - Maitreya (Krishna), Kuthumi (Frans af Assisi), Sananda (Jesus), Djwhal Kuhl (Confucius), Lord Lanto (den gule kejser) og Buddha. De to ærkeengle på strålen hedder Christiel og Jophiel, der arbejder direkte med menneskehedens krone-chakra og evnen til at absorbere højere visdom.

Disse 2. stråles mestre under Maitreya har de mest fremtrædende roller i forhold til ankringen af kristuslyset på Jorden. De er kærlige, tålmodige og favnende, samtidig med at de indeholder stor viden om de kosmiske love og principper.

Strålen hjælper til at formidle visdom og kommunikere højere sandhed med kærlighed. Den opmuntrer os til at tro på, at vi har noget at dele med verden, og at vores brik, hvor stor eller lille den end er, er ligeså værdsat som alle andres brikker. Strålen favner os og hjælper os til at forstå, at alle levende væsner er lige elskede af Gud. Den lærer os ligeledes, at guddommelig kærlighed inkluderer selv-kærlighed og selv-omsorg.

 Tredje og femte stråle (praktisk næstekærlighed og højere videnskab)

Dette er strålen for aktiv intelligens, hvilket handler om at omsætte vores indre vejledning og inspirationer til konkret handling og skabelse i den fysiske verden. Det gælder indenfor alle områder, det være sig kunst, musik og kultur, eller videnskabelige, forretningsmæssige og praktiske idéer, der bringer nødvendige og næstekærlige fornyelser og forbedringer i samfundet. Det er en mental stråle, som også knytter sig til undervisning.

Paul the Venetian er mester på strålen og arbejder på at hjælpe alle mennesker, der søger at gavne helheden. Det er en stråle, der helt praktisk hjælper med at opbygge den nye lysende tidsalder.

Den femte stråle indvirker på vores evne til at søge efter højere sandheder med videnskabelige og metafysiske metoder, især indenfor forskning, lægevidenskab, matematik, biologi, alternativ sundhed og healing.

Formålet med strålen er at bygge bro mellem spiritualitet og videnskab, at afsløre Guds ånd bag al form og videnskab og herved påvise, at den højeste logik unægteligt fører os til de mentale love og energier, der lægger bag den fysiske verdens skabelse.

Mesteren på strålen hedder Hilarion og ærkeenglen er Raphael. Mennesker som bl.a. Hippocrates og Steiner modtog inspiration herfra.

Syvende stråle og den violette flamme (lysarbejde og alkymi)

Den 7. stråle strømmer stærkt ind i den nye tidsalder. Den hjælper os til at arbejde bevidst med energi til at skabe en ny næstekærlig civilisation. Den handler om at tage ansvar for at skabe bedst mulige liv for os selv og helheden, gennem forståelsen af de guddommelige love og ved praktisk organisation af samfundslivet.

På denne stråle finder vi den violette flamme, som hjælper os med at forvandle lavere kvaliteter, følelser og tanker til guldet i hjerterne. Det er en flamme, der kan opløse og forvandle karma på tværs af tid og rum, såfremt vi helhjertet er klar til at træde ind i en ny måde at være og tænke på. Den kan opløse de tråde, der har bundet os karmisk til bestemte grupper eller personer, fordi vi har skulle lære noget i kontakten med dem. En sådan opløsning sker i overensstemmelse med Sjælens plan for vores liv.

Mestrene på strålen er Lady Nada (Esclarmonde og Jomfru Maria), samt St Germain, som bl.a. var Merlin og Francis Bacon.

 ~ Mette Holland (små uddrag fra min bog om mestrene: Jordens spirituelle hierarki)

Del siden