Gralsrejserne

I Påsken 2017 deltog jeg for første gang på en gralsrejse til England. Den rejse vækkede en hukommelse indeni, ikke mindst omkring Arthur-legenden, Katharerne, og Missionen om ankring af Kristus-impulsen (omkring Jesus/Sananda). 

I starten var det indre fornemmelser, der vågnede. Detaljerne er først kommet på senere. Og kun lidt af gangen... Det førte til en serie af gralsrejser.

Gralsrejserne har indtil videre ført os til Montsegur (2018), Montserrat (2019), England (2019), Egypten (2020) og Bornholm (2021). Temaerne har centreret sig om Atlantis, stjerneenergier, Arthur/Merlin legenden, Katharernes Gral, templeriddernes og Jesus' mission. Stederne vi har besøgt har alle haft energetiske spor liggende, der relaterede til disse emner. Det virker til at vi er igang med at balancere og integrere erfaringerne fra nøgleliv og punkter i Jorden historie.

Derfor er gralsrejser dybt personlige - det er de i hvert fald for mit vedkommende, hvilket også afspejler sig i mine skriv fra rejserne. Fordi det ikke er tilfældig, hvor vi bliver guidet hen - hver især. Vi bliver guidet derhen, hvor vi har de stærkeste forbindelser fra tidligere liv. Ofte ligger der et traume, som skal heales, samt et sjælsaspekt, eller sjælsevner, der skal hentes hjem. 

Samtidig arbejdes der altid med temaet omkring lys/mørke, samt balancering af det hellige feminine og maskuline. Det føles som om vi fortsætter et bevidsthedsprojekt, som blev igangsat i det kosmiske Atlantis. Omkring det Runde Bord. Et arbejde med at skabe en syntesegral af lysfrekvenser, der skal bringe det nye næstekærligheds (kristus)-paradigme ind. 

Pga Coronaen blev nogle af 2020/2021 rejserne aflyst/udsat. Derefter skete der et større skifte for mig og familien, da vi i januar 2022 flyttede til Colorado, USA. Skiftet er - som jeg mærker det - en del af min sjælsvej og det har altid stået i kortene, at vi på et tidspunkt ønskede at flytte til USA. Og jeg er stadig i gang med at finde mine ben herovre og kalibrere til energien og den helt anderledes storslået natur, som er her.

Jeg ved, at der er yderligere tre rejser i vente i Europa, og at finalen bliver i Jerusalem. Forhåbentligt i 2024. Disse sidste rejser bliver i en mindre kreds, med sjælevenner som er trænet til at arbejde sammen. Herefter fornemmer jeg, at der åbnes for en ny serie af rejser med et nyt energetisk fokus. Tiden må vise, hvordan og hvorledes. 

Her på siden lægger der fortællinger fra de forskellige rejser. Hvordan alting udfolder sig vil også kunne følges på facebook Cathari v/Mette Holland. Derudover skriver jeg om den persolige gralshistorie i bogen Gralens Lys, som udkom i 2019 efter England rejsen. 

Det er mit håb, at disse skriv kan bidrage til at vække andres indre sjælshukommelse og gralskoder fra deres rejse igennem livene.

KH Mette

Del siden