Bornholm 1-6 juni 2021

Det blev til 5 skønne dage på Bornholm. Med mange naturoplevelser og indre oplevelser. En ganske personlig rejse, der fik mange brikker til at falde på plads.

Jeg nåede 3 besøg ved Hammershus. Og to besøg ved hhv Opalsøen, Helligdomsklipperne, og Østerlars. Derudover Nyker rundkirke, Østermarie og Almindingen.

Det handlede primært om genforening mellem min maskuline og feminine pol. Især forståelsen af at den maskuline pol er en selvstændig bevidsthed i sig selv, en som har ageret guide (ikke-inkarneret) for mig længe, uden jeg havde forstået, hvad han repræsenterede.

Jeg fik urgamle glimt af hvordan vi delte os i to for at løse en opgave, før vi trådte ind i denne galakse. Det var ganske smukt og udramatisk. Symbolsk så jeg en kvinde træde op ad vandet, medens manden stod ved bredden og ventede på hende. 

For dette par blev det til mange inkarnationer sammen. Der var hele tiden stor kærlighed, commitment og ligeværdighed mellem dem. Men i kampen mellem lys og mørke stod de ofte i skudlinjen. De var del af et team, der søgte at finde en løsning (ankring af kristuslyset og udvikling af kristusbevidsthed) på den hårdknude, der eksisterede i galaksen.  

Vi arbejdede bl.a. på at skabe en syntese af bestemte frekvenser i en gral, for at kunne bygge en lys-bro tilbage til Guddommens heart and mind. En gral der kunne bevare og værne om det rene lys, den direkte forbindelse til kilden, indtil hver enkelt fik genfundet sin indre gudskraft.
Gralsenergierne fra denne gral ligger spredt ud over Jorden. Og kan aktiveres, når tiden er inde, af sjæle med de rette kode-kombinationer. Næstekærlighed er nøglen. Det sikrer, at energierne ikke kan hentes af nogle, som har et bevidst eller ubevidst motiv om at bruge dem til egoistiske formål.

Den måde jeg får det vist på, peger projektet med gralen og kristuslyset tilbage til Camelot, det runde bord og the Orion Christ. Og det er stadig dette langsigtede projekt, mange af os er igang med at fuldføre her på Jorden. Andre teams har andre opgaver, de udfører. Det er bare forskellige brikker til puslespillet.

Jeg mærkede stærkt, at de oprindelige tempelriddere var en direkte forlængelse af projektet. Og jeg fornemmede, at den første stormester Hugues de Payens var tilstede på Bornholm. Især føltes det som om han havde elsket området omkring Hammershus og haft en vision om at gøre Bornholm til tempelriddernes nye hovedkvarter.

Østerlars rundkirke berørte mig dybt. Foran kirken var der i brosten lavet 12 cirkler. 2 store (fader og moder energien). Og 10 mindre. En i midten som pegede ud på 9 'riddere'.

Gralsarbejdet på rejsen handlede om at skabe en gylden strøm af energi mellem Bornholm, Jerusalem og Montsegur. Spørg mig ikke hvorfor. Noget med et hellig geometrisk mønster, der lader gralsenergier flyde ud i jordens grid. Der var også en åbning op til kosmos og ind til jordens hjerte.

Hver gang jeg mediterede derovre, mærkede jeg katharkorset eller tempelridder korset (fire lige lange arme med centrering i midten) som hjælp til at skabe balance på alle planer. Også Martinus fantastiske symbol, evighedslegemet, meldte sig på banen.

I nogle liv blev det ovenstående gralsprojekt for voldsomt for min sjæl/person, som bad om overførsel til en anden, mere blid stråle. Bornholm viste mig, at jeg er klar til at vende tilbage til egen stråle. Min maskuline guide/pol har tiltagende nærmet sig, siden gralsrejserne begyndte. Alligevel blev jeg overrasket over de nye indsigter og hvor tæt på, det pludselig kom. Som om han havde bevaret det store overblik og kunne guide og kalde mig hjem, step by step. Især blev jeg rørt, da jeg mærkede, der symbolsk skulle ske et indre bryllup mellem os ved Østermarie ruinen. Den mindede iøvrigt tilstrækkeligt om en lille fransk landsbykirke fra middelalderen, så det passede fint ind i tempelridder-temaet.

Af uforklarlige grunde har rejsen givet enorm afklaring, ro, accept og ejerskab af mit formål med at være her. Jeg føler mig langt mere hel og i tillid, efter der er blevet integreret en god portion energi fra den maskuline pol. Utroligt hvilken forskel det gør. Især den selvoplevede følelse af at der på et højere plan ER styr på det (også selvom ikke alt gik efter planen) og at de rette sjæle nok skal finde hinanden. Igen og igen.

Kh Mette

Del siden