Sacred Union - den ultimative kærlighedsforening


Ascension handler kort sagt om vejen til forening med vores eget højeste selv, og med Guddommen.

På et tidspunkt i vores udviklingsrejse, begynder vi at længes efter en højere sandhed, fred og kærlighed. Her træder vi typisk ind på indvielsesvejen og tages under vingerne på de mestre, der har gået Vejen før os.

Indvielsesvejen fører os hjemefter, idet vi støt ankrer mere lys og bevidsthed, samt udvikler større kraft, visdom og kærlighed.

En stort gennembrud på Vejen er det kymiske BRYLLUP. Dette finder sted, når vi har balanceret vores maskuline og feminine pol, og når hjertet har åbnet sig så meget, at vi kan forene os med vores kristus-selv.

Det er min oplevelse at twin-flame energien hjælper denne alkymiske proces på vej, og skaber en transformation af hele vores energifelt! Det kan ikke forceres, men indtræffer med præcis guddommelig timing. Twin-flame energien aktiverer vores indre poler til at 'danse' om hinanden og rejser derved en kundalini energi op langs rygsøjlen.

Twin-flame energien kan nå os energetisk, eller i mødet med en guddommelig partner, men først når vi er klar.

I foreningen med vores indre Kristus, bliver vi en levende gral, der er bærer af et stort kærlighedslys. Det kan opleves som at have en sol eller en flamme i hjertet. Vi får åbnet vores kristus-bevidsthed og kan nu se verden med helt andre og kærligere øjne. Det vil bringe en ny dybde og kvalitet til alle vores relationer.

Martinus skrev om denne indvielse, hvordan han oplevede, at et stort hvidt kristusvæsen gik direkte ind i hans krop, hvilket udløste en kosmisk bevidsthed i ham. Andre mystikere gennem tiderne har beskrevet oplevelsen af et bryllup med Kristus, der vækkede bølger af hellig ild og altfavnende kærlighed i dem.

En sådan oplevelse bliver, når vi er klar, tilgængelig for os alle. Det er det evige løfte fra Guddommens side til hans børn.

Kærlighed er herefter ikke noget, vi søger udenfor os selv, men noget vi ER. Det er den ultimative kærlighedsforening med os selv og med Gud. Og det er manifestationen af 'The Second Coming of Christ' inde i os selv.


KH Mette